Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.


Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „ESU SVEIKAS“, įmonės kodas 242173690, PVM mokėtojo kodas LT100013856111, registruotas buveinės adresas yra Pilsoto g. 33, Normantų kaimas, Klaipėdos rajonas, LT – 92358, Kontaktinis telefono Nr.  +37061877797, elektroninio pašto adresas: info@calendula.lt.

 

 1.      KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI IR TVARKOMI www.calendula.lt ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE 

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi.

Kokiais tikslais renkami Jūsų asmens duomenys?

Įmonė Jūsų, kaip duomenų subjekto, Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Registracijos (paskyros sukūrimo) Svetainėje tikslais.

 • Apsipirkimo Svetainėje tikslais, įskaitant atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais.

 • Susisiekimo per Svetainę tikslais.

 • Naujienlaiškių prenumeratos (siuntimo) tikslais.

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje calendula.lt, nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą. 


Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje calendula.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą

 • Pavardę

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Telefono numerį

 • Adresas

 •  

Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų  elektronine parduotuve:
Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;

 • IP adresą; 

 • Mokėjimų istoriją;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/-es pagrindinę informaciją;

Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

 1.      KOKIU TIKSLU YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje calendula.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę;

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

 

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą. 

Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve calendula.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;

 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus

 

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.  1.      AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI? 

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

 • Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;

 • Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

 • Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

 • Nurodžius Valstybės  įgaliotoms institucijoms.

 

 1.      AR GALIMA NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS calendula.lt ELEKROTRONINE PARDUOTUVE? 

Jūs visada galite nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

 1.      KOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS YRA PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS? 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

 • Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes, Jūsų nurodytais adresais;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

 • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

 • Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

 1.      KIEK LAIKO YRA SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Arba 5 metus nuo Jūsų registracijos mūsų elektroninėje parduotuvėje, jei per tą laiką nebuvo prisijungta prie savo asmeninės paskyros.

 1.      KOKIOS YRA TEISĖS Į ASMENINIUS DUOMENIS?

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 1. Prašyti, kad Calendula.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

 2. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

 3. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

 4. Teisę atšaukti sutikimą;

 5. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi į calendula.lt el. paštu info@calendula.lt arba pranešdami mums telefonu: +370 61877797

   9.     SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Slapukų (angl. Cookies ) naudojimo politika

Tinklapyje yra naudojami slapukai. Slapukai išsaugomi jūsų naršyklės failų kataloge. Kitą kartą, kai lankysitės toje svetainėje, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal tai svetainei arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką.

Kai apsilankote mūsų tinklalapyje, norime pateikti informaciją ir funkcijas, pritaikytas tik jums. Tam ir reikalingi slapukai. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesne jums.

Slapukai calendula.lt svetainėje skirti:

 

 • Užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą;

 • Prekių krepšelio veikimui;

 • Mėgstamiausių produktų sąrašo veikimui;

 • Puslapio lankymo statistikos rinkimui;

 • Aktualios informacijos ir pasiūlymų pateikimui.

Jūsų kompiuteryje išsaugotus slapukus mes pasiekiame kaskart, kai apsilankote mūsų tinklalapyje arba atidarote iš mūsų gautą el. laišką.

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite savo naršyklės gamintojo patiekiamas instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“. Nepamirškite, kad ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų tinklalapio galimybėmis.

 

Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).

Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

Kokius slapukus naudojame?

Domenas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Trukmė

.calendula.lt

_gat_UA_{ID}_

Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas

(„Google Analytics“).

1 min.

.calendula.lt

_ga

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą 

(„Google Analytics“).

1 m.

.calendula.lt

_gid

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“).

24 val.

.calendula.lt

alg-wc-wl-user-id

Saugo vartotojo informaciją, kad svetainė galėtų susieti pirkinių krepšelį su vartotojo paskyra.

3 mėn.

.calendula.lt

cookieconsent_status

Saugo sutikimą su slapukų naudojimu svetainėje.

1 m.

.calendula.lt

LoadNum

Slapukas svetainės funkcionalumui

Sesijos

.calendula.lt

pll_language

Saugo vartotojo kalbos pasirinkimą svetainėje.

1 m.

.calendula.lt

register

Slapukas svetainės funkcionalumui

Sesijos

.calendula.lt

woocommerce_cart_hash

WooCommerce slapukas, padeda nustatyti, kai keičiasi krepšelio turinys / duomenys.

Sesijos

.calendula.lt

woocommerce_items_in_cart

WooCommerce slapukas, padeda nustatyti, kai keičiasi krepšelio turinys / duomenys.

Sesijos

.calendula.lt

wp_woocommerce_session

WooCommerce slapukas, nustatantis kiekvienam vartotojui unikalų kodą, kad būtų atsekami krepšelio duomenys kiekvienam vartotojui

2 d.

Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

 

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top